• BIST 103.186
 • Altın 227,055
 • Dolar 5,3171
 • Euro 6,0307
 • Ankara 4 °C
 • İstanbul 8 °C
 • İzmir 9 °C

93. ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE İSKİLİPLİ ATIF HOCA'YI RAHMETLE ANIYORUM

Mustafa Kır

BİR MÜSLÜMANIN HAYATI BİR ŞAPKADAN UCUZ MU?

ZALİM VE KATİLLERLE ELBETTE MAHŞER GÜNÜ HESAPLAŞACAĞIZ

Atıf  Hoca 1875 yılında  İskilip’in Tophane (Toyhane) köyünde dünyaya geldi. İlk tahsilini köyünde  yapan Atıf Hoca, 1891yılından itibaren 2 yıl süreyle İskilipli Abdullah Efendiden fıkıh ve tefsir dersleri aldı.  1893’te ailesinin izni olmadığı halde İstanbul’a gelerek medrese tahsiline devam etti. 1902’de icazetini aldı.

Bir taraftan Fatih medresesinde müderris olarak ders verirken, diğer taraftan da  Darülfünun Üniversitesi’ne devam ederek Darülfünun’un İlahiyat bölümünden mezun oldu. daha sonra İstanbul Kabataş Lisesi‘ne Arapça öğretmeni olarak atandı.

Medreselerin ve müderrislerin eksikliklerini gidermek amacıyla  hazırladığı raporu Meşihat-ı İslamiyye Dairesi‘ne sunması ile ittihatçı zihniyetin çıkarlarına dokunduğu için Şeyhülislamlık makamına şikayet edildi. Şeyhülislam Mehmet Cemalettin Efendi tarafından önce Bodrum’a daha sonra Kırım’a sürüldü.

Cezası bitip ve  İstanbul’a dönmesinin ardından  Beyanül’l hak, Sebilürreşad, dergilerinde yazdığı makaleler sebebiyle tutuklandı. Fakat mahkemece suçsuz bulunup serbest bırakılmasına rağmen  İttihatçılar tarafından devlet dairelerinde Atıf Hoca'ya görev verilmeyerek eğitimle ilişkisini kesmişlerdir.

Şunu ifade etmek gerekir ki, Atıf Hoca bilim, fikir ve sosyal alanda yaptığı icraatlarla   kendini göstermeye başladığı andan itibaren Onun  hayatı  soruşturma, kovuşturma,sürgün ve mahpushanelerde geçmiş  ve en sonunda idamla noktalanmıştır. Atıf Hocaya reva görülen çileli bir hayat sadece Atıf Hocayı değil eşi Zahide hanımı ve Kızı Melahat hanımı da derinden etkilemiştir. Babasının evden alınışından etkilenen kızı Melahat hanım akli  dengesi bozulmuş be hayatı boyunca bu durumdan kurtulamamıştır.

İskilipli Atıf Hocayı idama götüren sebebin   "Frenk Mukallitliği ve Şapka" adlı kitabın olmadığını  iddia eden ittihatçı artıkları   tarihi yanıltmaya çalışsalar da  yabancı müsteşriklerin Atıf Hoca hakkında ki kanaatleri  bizi  onun idam edilişinin asıl gerekçesini ortaya çıkarmaktadır.  Bir gün Amerikan elçiliğinden bir grup Atıf Hocayı ziyarete geliyor, ona İslâmiyet hakkında sualler yöneltiyor ve ayrılırken ihtiramların en taşkınını gösteriyor. Gruptan yaşlı bir Amerikalı Atıf Hocaya şöyle hitap ediyor: Keşke genç olsaydım da talebeniz sıfatıyle yanınızda kalsaydım. Sizden feyz alsaydım...

Dünyaca meşhur bir İtalyan müsteşriki de Şeyhülislâmlık kapısına baş vurarak bazı suallerine cevap istiyor. Onu Atıf Hocaya gönderiyorlar. Atıf Hocayla saatlerce görüşüp ilmine hayran kalan müsteşrikin sözleri:Ben Arap  ve Hind illerini gezdim ve bir çok din âlimiyle görüştüm. Hiçbiri beni sizin kadar doyuramadı. Yıllardır fikrimi harmanlayan en karışık ve girift meseleleri siz çözdünüz. Her tarafa yayılan şöhretinizin ne kadar haklı olduğunu şimdi anlıyorum.

Japonya Büyük Elçisi Baron Uşida, İstanbul'a ayak basar basmaz, ilk iş olarak, resmî ziyaretlerinin peşinden, şöhreti Japonya'ya kadar erişen Atıf Hocayı ziyaret etmiş, onunla başbaşa saatler geçirmiş, ayrılırken de şöyle demiştir. Sizin gibi birkaç hoca daha olsaydı İslâmiyet bütün Doğuyu, bu arada da Japonya’yı fethederdi.

Bence Atıf Hocayı idama götüren gerçek sebep Onun İslam ümmetini yeniden toparlayıp Osmanlının yeniden dirilişini sağlayacağından korktukları içindir.   Elbette "Frenk Mukallitliği ve Şapka" idam edilişi için uydurma bir sebeptir. Ancak gerçek sebep onun taşıdığı İslami değer ve taşıdığı konumdur.

26 ocak 1926 tarihinde  Ankara istiklal mahkemesinde başkanlığını Kel Ali (Çetinkaya), üyeliklerini Kılıç Ali ve Reşit Galip tarafından  Yargılanan: İskilipli Atıf Hoca  Şapka Kanunu'ndan 1,5 yıl önce bastırılan ve Maarif Vekaleti tarafından ödüllendirilen  "Frenk Mukallitliği ve Şapka" isimli   kitabında irtica ve şapkaya muhalefetten dolayı hukuk geriye işletilerek idama mahkum edilmiştir.

7 Mart 1925 ten itibaren sadece 1 Yıllık süre ile  halkın gönlünde taht kurmuş hocaların, ilim adamlarının halli için Ankara'da kurulan İstiklal mahkemesinde  bir yıl içinde 256 dava sonuçlandırılmış ve 1669 sanık yargılanmıştır. Bunlardan  başta İskilipli Atıf Hoca olmak üzere  128'i idam, 50 si sürgün  toplam 669 sanıkta toplam 3000  yıl cezaya  çarptırılmıştır.

İskilipli  Hoca Atıf  Türkiye Cumhuriyeti’nin yenilik ve ilerlemeye doğru attığı adımlara mani olmak, şapkaya muhalefet ve  halkı isyan ve irticaa teşvik etmekten  yargılanmasına  rağmen; sağlığında İttihatçıların yaptığı iftiralar gibi bugün onların artıkları tarafından yapılan iftiralarla  İskilipli Atıf hocanın İdamının; yazdığı "Frenk Mukallitliği ve Şapka" adlı kitabından dolayı değil de "Milli Mücadelenin karşısında duran İngiliz ve  Yunan İşbirlikçisi" olmasından "Cumhuriyete, yeniliklere ve İnkılaplara" karşı çıkmaktan", İngiliz Muhipler Cemiyeti"ne  üye olmaktan yargılanan vatan haini gibi  takdim edilerek tarih yanıltılmaya çalışılmaktadır.

Oysaki İskilipli Atıf Hoca   İzmir'in işgal edilmesine  ilk karşı çıkan ve yurdun her sathında işgalcilere karşı mücadele verilmesi için hazırlanan beyannamenin altında  imzası bulunan gerçek bir vatanperverdir. İngilizler tarafından  Anadolu'nun  işgaline direnen  milislere  karşı Teala-i İslam Cemiyetinin adı kullanılarak hazırlanan İngiliz ve Yunan  uçaklarından atılan  fetvaya karşı duran   batı karşısında yenilmiş ve yenik düşmüş  bir milletin ve medeniyetin   iman ve İslam çizgisinde   galibiyet arayan büyük  mücadele adamıdır.

Bilindiği üzere  İskilipli Atıf Hoca Teali-i İslam Cemiyeti’ne atfedilen ve Kuvay-ı Milliye aleyhine çıkarılan  İngiliz ve  Yunan uçaklarından atılan beyannameyi tekzip ettiğini ve cemiyetin bildirisine karşı çıktığını Vakit gazetesinde çıkan bir  yazısı ile ispat ettiği bu konuda hakkında açılan dava ile ilgili Giresun'da yargılanıp, beraat ettiği   halde  26 Aralık 1925’tarihinde  arkadaşları ile beraber 13 kolluk kuvveti gözetiminde Ankara’ya götürülmüştür.

Şapka kanunun çıkarılmasından  bir hafta öncesinde  mahkeme salonuna şapka ile gelen birisini  şapka giydiği için  tekme tokat merdivenlerden yuvarlayan Ankara İstiklal  Mahkemesi Reisi Kel Ali tarafından 26 Ocak 1926 Salı günü Savcı tarafından  3 yıl hapsinin istenmesine rağmen Atıf Hoca  şapka kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle   idama mahkum edilmiştir.

Bugün ülkemizde asker ve polislerin dışında sivil olarak hemen hemen hiç kimsenin giymediği 25 Kasım 1925 tarihinde çıkarılan “Şapka İktisası Hakkındaki  Kanunun" hâlâ yürürlükte olması  ve  Anayasa'mızın güvencesi altında bir garabet olarak  yürürlükte bulunmasının esbabı mucibesini   anlamak mümkün değildir.

Şapkanın ana vatanı olan Avrupa'da bile hiç kimsenin rağbet etmediği şapka'nın giyilmesi neden bu kadar önemsenmiştir? Şapka'nın giyilmesi  neden anayasal güvence altına alınmış, İskilipli Atıf hoca, Babaeskili Ali Rıza hoca gibi yüzlerce ilim adamının idamının gerçek yüzü şapka giymemek midir?   Neden bir Müslüman'ın hayatı bir şapkadan ucuz daha  sayılmıştır?  Bütün bu acı gerçekleri bu milletin evlatlarının bilme hakkı yok mudur?

Özel olarak İslam alimlerini idam etme, hapse mahkum etme ve sürgüne gönderme amaçlı kurulan bu mahkemenin kurulması sorgulama ve yargılama usul ve esasları TBMM tarafından  neden araştırılmaz ve soruşturulmaz?

Aradan 93 yıl geçmesine rağmen bu milletin imanlı evlatlarının yürekleri İskilipli Atıf Hocaya duyduğu muhabbetle çarpmaktadır. İskilipli Atıf Hocanın İsminin kendi memleketinde bir hastaneye verilmesi ve naşının İskilip'e getirilmesi elbette önemlidir. İvedilikle beklentimiz  TBMM tarafından tıpkı Adnan Menderes ve arkadaşları gibi İskilipli Atıf Hocanın itibarının da iade edilmesidir. Fiilen yürürlükte olmayan "Şapka Kanunun" da resmen yürürlükten kaldırılmasıdır.

Hiç şüphesiz Atıf Hocanın yargılama süreci skandallar zinciri ve hukuk garabetleriyle  doludur. 1. Skandal İskilipli Atıf Hoca’nın Şapka Kanunu’nun çıkmasından 1,5 yıl kadar önce bastırdığı kitapçıktan yargılanıp idama mahkûm edilmiş olması, 2. skandal ise bir gün önce Savcı Necip Ali’nin 3 yıl ağır hapis cezası istediği İskilipli Atıf Hoca’yı, mahkeme başkanının, son anda idama mahkûm etmiş olmasıdır. Böylece hem bir kanunun geçmişe doğru işletilmesi gibi temel bir hukuk kuralının ihlali, hem de savcının talebinden derece değil, mahiyet itibarıyla “farklı” bir ceza verilerek hukukun da katledilmesidir.

4 Şubat 1926 Perşembe günü Ulustaki eski Meclis binasının önüne kurulan  idam sehpasında dimdik duran ve “Zalim ve katillerle elbette mahşer günü hesaplaşacağız.” diyerek  şahadet şerbetini içen İskilipli Atıf Hoca'ya ve onunla birlikte idam edilen hocalarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Onun kabrinin bulunmasında ve İskilipli hemşerilerine emanet edilmesinde büyük mücadele veren Hatay eski milletvekili Mehmet Sılay'a Onu bağırlarına basan İskiliplere teşekkür ediyorum.

Bu yazı toplam 862 defa okunmuştur.
 • Yorumlar 1
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Lütfen Ad ve Soyad yazınız.
  Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Yazarın Diğer Yazıları
  Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim