Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Soruları ve Yorumları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Soruları ve Yorumları, YKS zor muydu kolay mıydı? 2019 YKS yorumları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Matematik Soruları ve Yorumları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)Türkçe Soruları ve Yorumları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Tarih Soruları ve Yorumları

Eğitim 15.06.2019, 15:45 14.07.2019, 19:30
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Soruları ve Yorumları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Soruları ve Yorumları

15 HAZİRAN 2019 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI - OTURUM TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) İLE İLGİLİ YORUMLARI

Üniversite giriş sınavının 1. oturumu olan ve ülke genelinde 2 milyon 446 bin 510 adayın başvurduğu TYT bugün uygulandı.

Öncelikle bugüne kadar çalışan, emek veren, tüm adaylara geçmiş olsun diyor, yarın girecekleri AYT’de başarılar diliyoruz.

Nesibe Aydın Okulları uzmanları, 2019 TYT’de, sözel alanda, okumaya dayalı bilgi ve yorum gerektiren soruların, sayısal alanda ise mantığa dayalı soruların ağırlıklı olduğunu, bu nedenle, kuralları, formülleri ya da soru tiplerini ezberleyen öğrenciler için başarılı bir sınav olamayacağı görüşünde birleşmişlerdir.

Ayrıca, 15 Haziran 2019’da uygulanan TYT’nin, bilginin yanı sıra muhakeme, okuduğunu anlama, yorumlayabilme, gündelik hayatla ilişkilendirebilme ve çıkarımda bulunabilme becerisini ölçen sorulardan oluştuğunu, bu nedenle de sayısal alan sorularının bile sadece işlem yaparak çözülemeyeceğini belirtmişlerdir.

Sınavdan çıkan öğrencilerin ilk yorumlarına göre; 2019 TYT’nin, geçen sene ile benzer zorlukta, Matematik ve Türkçe’nin ise belirleyici olduğu gözlenmiştir. Türkçede anlam, Matematikte problem sorularının zaman aldığı tespit edilmiştir. Sözelde Coğrafya ve Din Kültürü’nün belirleyici olduğu, Kimyada bilgi, Fizikte ise sözel soruların ağırlıklı olduğu ve işlem gerektirmeyen sorulardan oluştuğu görülmüştür.

Bu özellikleri nedeniyle 2019 TYT, Türkiye genelinde öğrencileri zorlamış ve sınavı yetiştiremeyen öğrencilerin ön plana çıkmasına sebep olmuştur.

Nesibe Aydın Okulları uzmanları, TYT oturumuna ilişkin olarak sınavdan çıkan öğrencilerden aldıkları yorumlar çerçevesinde branş bazındaki ilk değerlendirmelerini aşağıdaki şekilde yapmışlardır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Matematik Soruları ve Yorumları

2019 TYT sınavında Matematik sorularında geçen sene olduğu gibi müfredat dışı soru yoktur. Bilgiyi yorumlama, analiz ve mantıksal çıkarıma dayalı sorulardan oluşmuştur. Soru tipini ezberlemeyen, analitik düşünme yöntemlerini kavramış, matematiksel kavramları üzerinde düşünerek öğrenmiş, temel problem çözme tekniklerini iyi hazmetmiş ve okuduğunu hızlı anlayan öğrencilerin başarılı olduğu bir sınav gerçekleşmiştir.

Matematik ve Geometri soruları çok zor olmamakla beraber uzun metinli ve kurgulu sorulardan oluştuğu için zaman problemi yaşanmıştır. Kurumumuzun Kamp programındaki sınavlara, özellikle de Prova Sınavına çok benzeyen ama onlara göre daha kolay bir sınav olduğu gözlemlenmiştir. Bu sınavın geçen seneki TYT sınavından daha kolay olduğu da tespit edilmiştir.

Bu sıralama sınavında stratejik davranan, turlama tekniğini kullanarak zor sorulara takılmayıp tüm sorulara bakabilen öğrencilerin başarılı olabileceğini düşünüyoruz.

Ayrıca Matematik Zümresi olarak öğrencilerden gelen dönütler doğrultusunda, 2019 TYT Matematik sorularından “ x,y,z pozitif tam sayılar olmak üzere x-z/y=x için, …..” şeklinde başlayan sorunun HATALI olduğu kanaatine varılmıştır.

Genç arkadaşlarımız, sınav sonucunuz ne olursa olsun hayat başarısının tek bir sınavla ölçülemeyeceğini unutmamalısınız. Yarın gireceğiniz AYT sınavında çıtayı daha da yukarıya çekeceğinize inanıyor ve hepinize başarılar diliyoruz.   

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Fizik Soruları ve Yorumları

2019 TYT Fizik soruları beklendiği gibi müfredat sınırları içinden (9 ve 10.sınıf Fizik dersi) seçilmiştir. Yalnız soru sayısının azlığı nedeniyle her konudan (Dalgalar, Dinamik, Basınç, Kaldırma Kuvveti…) soru yer alamamıştır.

Sorular temel fizik bilgileri kullanılarak günlük hayat problemleri ve bunların yorumlanması üzerine kurulmuştur. Öğrencilerden alınan bilgilere göre sorularda bilimsel herhangi bir çelişki bulunmamaktadır.

Sınavın Fen Bilimleri bölümünde, Fizik dersinin belirleyici nitelikte olacağı tahmin edilmektedir. 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kimya Soruları ve Yorumları

Önceki yıllarda yapılmış TYT sınavları analiz edildiğinde kimya sorularının yoruma dayalı, ezberden uzak, kazanımlar doğrultusunda temel bilgileri ölçen bir sınav olduğu görülmüştür.

2019 TYT sınavı bilgiyi yorumlama ve mantıksal çıkarıma dayalı MEB 'nin 26 Ekim de yayınladığı kazanımlarla örtüşen bir sınav niteliğindedir. Sınav genel olarak orta zorlukta birkaç tanede ayırt edici sorudan oluşmaktadır. Sınavın niteliğinin 2018 TYT sınavına göre biraz daha seçici ve bilgiye dayalı olduğu gözlenmiştir. 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Bioloji Soruları ve Yorumları

2019 TYT sınav sorularının öğrencilerimizi çok zorlamadığı tespit edilmiştir. Ancak, özellikle Matematik ve Türkçe’de zaman harcayan TM öğrencilerinin bazıları BİYOLOJİYE geçememişlerdir.

Sınav, 9 ve 10. sınıf konularını içeren temel bilgileri ölçen sorulardan oluşmuştur.

9 ve 10. sınıf müfredatının hemen hemen her ünitesinden 1 soru sorulmuştur.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)Türkçe Soruları ve Yorumları

Dil bilgisi sorularının çok zor olmadığı; anlatım bozukluğu, sözcüğün yapısı ve cümle türleri dışındaki konuların tarandığı bir sınav olduğu görülmüştür.

Anlam bilgisi konularıyla ilgili soruların, birkaç orta düzey soru dışında üst düzey zorlukta olduğu, bu nedenle öğrencilerin zaman sorunu yaşadığı saptanmıştır.

Genel olarak değerlendirildiğinde Türkçe sorularının orta seviyenin biraz üstünde zorluğa sahip olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak anlam bilgisi sorularının daha belirleyici öneme sahip olduğu bir kez daha vurgulanmıştır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Tarih Soruları ve Yorumları

Bu yıl tarih branşında sorular son kez eski müfredata uygun olarak hazırlandı. Önümüzdeki yıldan itibaren aşamalı olarak sorular öğrencilerimizin gördüğü yeni müfredat konularıyla güncellenecektir.

TYT Tarih branşında sorular bu yıl da, daha önceki yıllarda olduğu gibi; Tarih dersi ile ilgili kavramlardan yola çıkarak, müfredata uygun, Türkçeyi kullanma gücünü ölçen, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurmayı esas alan, genel olarak yoruma dayalı soru tiplerinden oluşmuştur. Yalnızca bir sorunun bilgiye dayalı olduğu görülmüştür.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Coğrafya Soruları ve Yorumları

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testinde Coğrafya alanındaki soruların, temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik olduğu tespit edilmiştir.

2018-2019 eğitim öğretim yılı boyunca konuları ezberlemek yerine mantığını kavrayarak, bir konuda öğrendikleri bilgileri diğer konularda da kullanıp yorumlayabilen, tablo ve grafikleri okumayı öğrenen adayların 2019 TYT’de zorlanmadıkları görülmüştür.

Coğrafyayı diğer bilimlerden ayıran dağılış prensibinin ön plana çıktığı bir sınav olmuştur. Sınavda 9 ve 10.sınıf coğrafya müfredatı esas alınmış, sorular bilgiyi kullanmaya gereksinim duyacak şekilde hazırlanmıştır.

Bölge kavramı içinde, Ortadoğu Coğrafyası’nı tarayan eleyici nitelikte bir soru sorulmuştur. Ancak genel itibariyle 2019 TYT Coğrafya soruları müfredatı tam anlamıyla tarayamamış, 9 ve 10. Sınıfın temel coğrafya konularından birçoğuna yer verilmemiştir.     

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Felsefe Soruları ve Yorumları

ÖSYM tarafından günümüze kadar yapılan üniversiteye giriş sınavlarında, felsefe soruları MEB kazanımlarını baz alan; kavram bilgisi ve bu bilginin günlük yaşam üzerinden  yorumlanmasını ölçmeyi amaçlayan sorulardan oluşmuştur. Felsefe sorularının çözülebilmesi, müfredat bilgisi yanında, okuduğunu ve bilgiyi doğru yorumlamayı gerektirir.

2019 TYT felsefe sorularının niteliğine bakıldığında müfredat dışı soru olmadığı, önceki yıllarda olduğu gibi bilgi ve bilginin yorumlanmasını gerektiren sorulardan oluştuğu gözlemlenmiştir. Yeterli kavram bilgisine sahip olan ve okuduğunu yorumlamada başarılı olan öğrencilerin soruları yanıtlamakta güçlük çekmedikleri, bilgi eksiği olan öğrencilerin ise doğrudan bilgi gerektiren sorular yanında, bilgiyi yorumlamayı gerektiren soruları çözmekte zorlandıkları görülmüştür. Felsefe sorularında yer alan paragrafların ve soru köklerinin açık, anlaşılır olduğu, herhangi bir tutarsızlık içermediği söylenebilir.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Soruları  ve Yorumları

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanı yenilenen sınav sisteminde yine yeni soru tarzlarıyla karşımıza çıkmıştır. ÖSYM ‘‘YENİ SORU’’ modelini öğrencilerin bilgilerini aktif kullandıkları muhakeme yeteneği ile çözmesini beklemekte olup sadece bilgi içeren sorulardan uzak durmuştur. Bunun yanında öğrencilerin dini kavram ve kelimeleri bilmesinin önemi de bir kez daha görülmüştür.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının geçen yıla oranla aynı paralellikte ve MSÜ 2019’a göre daha kolay olduğu, soruların bilginin yorumlanmasına yönelik hazırlandığı tespit edilmiş ve öğrencilerden de muhakeme yetenekleriyle çözmeleri istenmiştir.

Öğrenciler; Allah’ın sıfatları, Hz. Muhammed’in sıfatları ve özellikleri, ibadetlerden zekât, bir de kavramlardan riyâ yani gösteriş başlığı altındaki beş sorudan iki tanesinde (Allah’ın Sıfatları ve Zekât) zorlanmış olup diğer soruların paragraf ağırlıklı yorum olduğunu ifade etmişlerdir.

Yorumlar (0)
16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 18 Temmuz 2019
İmsak 03:39
Güneş 05:27
Öğle 13:00
İkindi 16:56
Akşam 20:22
Yatsı 22:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 69
2. Başakşehir 34 67
3. Beşiktaş 34 65
4. Trabzonspor 34 63
5. Malatyaspor 34 47
6. Fenerbahçe 34 46
7. Antalyaspor 34 45
8. Konyaspor 34 44
9. Alanyaspor 34 44
10. Kayserispor 34 41
11. Çaykur Rizespor 34 41
12. Sivasspor 34 41
13. Ankaragücü 34 40
14. Kasımpaşa 34 39
15. Göztepe 34 38
16. Bursaspor 34 37
17. Erzurum BB 34 35
18. Akhisar Bld.Spor 34 27
Takımlar O P
1. Denizlispor 34 72
2. Gençlerbirliği 34 70
3. Hatayspor 34 67
4. Osmanlıspor 34 62
5. Gazişehir Gaziantep 34 59
6. Adana Demirspor 34 58
7. Altınordu 34 57
8. Ümraniye 34 53
9. Boluspor 34 49
10. Altay 34 47
11. İstanbulspor 34 43
12. Adanaspor 34 37
13. Giresunspor 34 36
14. Eskişehirspor 34 35
15. Balıkesirspor 34 34
16. Afjet Afyonspor 34 30
17. Elazığspor 34 25
18. Karabükspor 34 0
Takımlar O P
1. Man City 38 98
2. Liverpool 38 97
3. Chelsea 38 72
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 70
6. M. United 38 66
7. Wolverhampton 38 57
8. Everton 38 54
9. Leicester City 38 52
10. West Ham 38 52
11. Watford 38 50
12. Crystal Palace 38 49
13. Newcastle 38 45
14. Bournemouth 38 45
15. Burnley 38 40
16. Southampton 38 39
17. Brighton 38 36
18. Cardiff City 38 34
19. Fulham 38 26
20. Huddersfield 38 16
Takımlar O P
1. Barcelona 38 87
2. Atlético Madrid 38 76
3. Real Madrid 38 68
4. Valencia 38 61
5. Getafe 38 59
6. Sevilla 38 59
7. Espanyol 38 53
8. Athletic Bilbao 38 53
9. Real Sociedad 38 50
10. Real Betis 38 50
11. Deportivo Alaves 38 50
12. Eibar 38 47
13. Leganés 38 45
14. Villarreal 38 44
15. Levante 38 44
16. Real Valladolid 38 41
17. Celta de Vigo 38 41
18. Girona 38 37
19. Huesca 38 33
20. Rayo Vallecano 38 32

Gelişmelerden Haberdar Olun

@