• BIST 110.932
 • Altın 175,230
 • Dolar 4,0581
 • Euro 4,9812
 • Ankara 6 °C
 • İstanbul 12 °C
 • İzmir 13 °C

Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Öğrencilere İlişkin Usul ve Esaslar

Nur Çelebi

667 SAYILI KHK İLE KAPATILAN VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ  ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN  İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

23/7/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 Karar Sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname”nin 2 nci maddesi ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumları ile ilgili olarak, 667 sayılı KHK’nın 2 nci maddesi 4 üncü fıkrası uyarınca, kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin belirlenen diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesi ve ilgili işlemlerin yürütülmesine ilişkin olarak aşağıda yer alan Usul ve Esaslar kapsamında;

 1. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının önlisans ve lisans programlarından mezun olanlar ile halen kayıtlı öğrencilere ilişkin belge ve kayıtların Ek-1 listede karşılarında gösterilen koordinatör üniversiteye aktarılmasına,
 2. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı tüm önlisans ve lisans öğrencilerinin (özel yetenek sınavı ile kayıt yaptıranlar dahil); kapatılan yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdıkları yıldaki ÖSYS/DGS puanları ile kayıt yaptırmış oldukları yılda diğer yükseköğretim kurumlarının aynı adı taşıyan programlarının taban puanları esas alınmak suretiyle,  yapacakları tercihler dikkate alınarak ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilmelerine,
 3. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki kayıtlı önlisans ve lisans öğrencilerinin ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilme işlemleri aşamasında öğrencilikle ilgili işlemlerinin kesintiye uğramaması için Yükseköğretim Kurulu tarafından YÖKSİS Veri Tabanında Ek-1 deki koordinatör üniversitelerine aktarılmalarına, ÖSYM tarafından yerleştirme işlemlerinin tamamlamasını müteakiben de yerleştikleri yükseköğretim kurumuna aktarılmalarına,
 4. Öğrencilerin tercih işlemlerinde kayıtlı oldukları programla aynı isimdeki (bazı programlar için eşdeğer isimlerdeki) programları tercih edebilmelerine, öğretim dili yabancı dil olan programlardaki öğrencilerin aynı isimli (bazı programlar için eşdeğer isimlerdeki) öğretim dili Türkçe programları da tercih edebilmelerine, öğretim dili Türkçe olan programlardaki öğrencilerin aynı isimli öğretim dili yabancı dil olan programları da tercih edebilmelerine (kayıtlı oldukları öğretim dili Türkçe programdan öğretim dili yabancı dil olan programa yerleştirilen öğrencilerin yerleştirildikleri yükseköğretim kurumunun programa devam edebilmek için aradığı yabancı dil yeterlik şartını sağlamaları gerektiğine, yabancı dil yeterlik şartını sağlayamayan adayların hazırlık sınıfı okuyarak başarılı olmaları halinde programa devam edebilmelerine),
 5. Uluslararası ortak lisans (çift) diploma programlarına kayıtlı öğrencilerin, kayıtlı oldukları programla aynı adı taşıyan fakat uluslararası ortak (çift) diploma programı olmayan programları tercih edebilmelerine,
 6. Tercihlere yerleştirmede öğrencinin kayıt olduğu yıla ait ilgili puanının dikkate alınmasına; tercih edilen programın ilgili yıla ait taban puanının öğrencinin puanından düşük veya puanına eşit olması durumunda yerleştirme yapılmasına; öğrencinin tercih ettiği programlardan birine yerleşememesi durumunda, ilgili yılda adayın puanından düşük veya adayın puanına eşit puanla öğrenci alan program olması durumunda taban puanı öğrencinin puanına en yakın olan programa yerleştirilmesine; öğrencinin puanının ilgili yıldaki programların taban puanlarından düşük olması durumunda ise ilgili yıldaki en düşük taban puanlı programa yerleştirilmesine,

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde yurtdışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yıldaki varsa ilgili ÖSYS puanı, Yurtdışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yılda ÖSYS puanı olmayan öğrencilerin ise programın puan türünde puanı 180 olarak kabul edilmesine,

 1. Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre öğrenci alan programlarda kayıtlı öğrencilerin, kayıt oldukları yıl ve ÖSYS puanları dikkate alınarak, yukarıdaki esaslar çerçevesinde, kayıtlı oldukları program adı ile aynı adı taşıyan programlara ÖSYM tarafından yerleştirilmesine,
 2. Öğrencilerin kapatılan vakıf yükseköğretim kurumuna ödemekte olduğu ücreti, 667 sayılı KHK uyarınca eğitime devam edecekleri yükseköğretim kurumuna ödemelerine,
 3. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin şartları sağlamaları halinde “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
  Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in kurumlar arası yatay geçişe ilişkin ilgili maddesi ile EK Madde 1 uyarınca yatay geçiş yapabilmelerine,
 4. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin yatay geçiş işlemleri için gerekli olan öğrenci belgesini e-devlet üzerinden alabilmesine ancak, bu öğrencilerin kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından yerleştirilip yerleştirilmediğine dair gerekli kontrollerin başvuru yapılan yükseköğretim kurumu tarafından YÖKSİS üzerinden yapılmasına,
 5. Öğrencilerin kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından daha önce aldıkları belgeler ile yatay geçiş için başvuru yapabilmelerine,
 6. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin yaz öğretimine ilişkin işlemlerinin koordinatör üniversite tarafından düzenlenmesine, koordinatör üniversite tarafından yaz öğretimi yapılamaması durumunda yerine bütünleme sınavı yapılabilmesine,
 7. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin belge düzenlenmesi, staj vb. işlemlerinin yerleştirildikleri yükseköğretim kurumu tarafından yürütülmesine,
 8. Tekemmül eden diploma ve diploma yerine geçen belgelerin düzenlenmesinin koordinatör yükseköğretim kurumu tarafından gerçekleştirilmesine, bu süreçte

- Diploma veya diploma yerine geçen belgelerin imzalı olarak hazır olması halinde öğrencilere bu diplomaların verilmesine,

- Diploma veya diploma yerine geçen belgelerin hazır olmaması durumunda diplomanın, öğrencinin yerleştirildiği yükseköğretim kurumu tarafından düzenlenmesine, ancak diplomanın üzerinde 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca söz konusu yükseköğretim kurumuna yerleştirildiği ibaresinin yer almasına,

 1. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin ÖSYM tarafından kayıt olduğu yıldaki puanları dikkate alınarak merkezi olarak yerleştirilmesinden sonra, istemeleri halinde yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak ders alabilmesine ve bu derslerin yerleştirildiği yükseköğretim kurumunda saydırılmasına,
 2. İsteyen vakıf yükseköğretim kurumlarının sadece kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinden 31 Ağustos 2016 tarihine kadar kontenjan sınırlaması olmadan kurumlar arası yatay geçiş başvurusu alabilmelerine ve kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerden tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın 100 üzerinden 50 veya 4 üzerinden 2 not ortalamasına sahip öğrencilerin yatay geçişlerinin kabul edilmesine,
 3. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin yatay geçiş için istenen bilgi ve belgeleri temin edememeleri durumunda öğrencinin beyanı dikkate alınarak başvurularının alınarak değerlendirilmesine ve değerlendirme sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlarının yapılmasına, beyanı dikkate alınarak kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bilgi ve belgelerinin daha sonra koordinatör üniversitesinden temin ederek kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim kurumuna ibraz etmesi, beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığı anlaşılanların kayıtlarının iptal edilerek bu öğrencilerin yükseköğretime kayıt oldukları yıldaki puanları dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından yerleştirilmesine,
 4. 2016-2017 güz dönemi için yatay geçiş yapan öğrencilerin de ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmeye başvuru yapabilmeleri, bu durumdaki adaylar yatay geçiş yaptıkları ya da ÖSYM tarafından yerleştirildikleri programın birini tercih ederek kayıt yaptırabilmelerine,
 1. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında mezun duruma gelmiş olanların ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme işlemine alınmamasına bu öğrencilerin diplomaları koordinatör üniversitesi tarafından düzenleneceğinden, mezun duruma gelmiş adaylar tercih yaparak yerleştirilmiş olsa bile bu durumları tespit edilenlerin yerleştirilmesinin iptal edilerek diploma düzenlenme ve diğer işlemleri koordinatör üniversitesi tarafından yürütülmesine,
 2. ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işlemlerine tercih yapmayan adaylar haklarından vaz geçmiş kabul edilmesine ve tekrar yerleştirme yapılmamasına,

21.ÖSYM   tarafından   öğrencilerin   tercihlerinin  23  Ağustos 2016 Salı  gününden, 

26 Ağustos 2016 Cuma günü saat 23.59’a kadar alınmasına ( https://ais.osym.gov.tr),

22.Bu Usul ve Esasların uygulanması sürecinde gerektiğinde değişiklik yapılabilmesi hususunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine karar verilmiştir.

 • Aşağıda yer alan programlar karşılarında gösterilen programlarla (karşılıklı olarak) tercih yapabilecektir.

Animasyon                                                                  Çizgi Film (Animasyon)

İktisat                                                                           Ekonomi

Sağlık Memurluğu                                                      Hemşirelik

Uluslararası İlişkiler                                                   Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Kamu Yönetimi                                                           Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

İç Mimarlık                                                                 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım                                          Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama                              Uluslararası Ticaret ve Lojistik

                                                                              Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı                    Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Radyo, Televizyon ve Sinema                                    Sinema ve Televizyon

Müzik                                                                          Müzik (Piyano, Yaylı Çalgılar, Nefesli

                                                                                     Çalgılar ve Vurma Çalgılar, Şan, Teori-

                                                                                     Kompozisyon)

 • Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Uzaktan Öğretim) programına kayıtlı öğrenciler İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Öğretim) programını, Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim Programını) ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları örgün öğretim programını seçebileceklerdir.
 • Adalet (Uzaktan Öğretim) programındaki öğrenciler Ankara Üniversitesi Adalet MYO Adalet (Uzaktan Öğretim) programını seçebileceklerdir.

Ek-1

Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumları              Koordinatör Üniversite

 1. Bursa Orhangazi Üniversitesi (Bursa)                 Bursa Teknik Üniversitesi
 2. Canik Başarı Üniversitesi (Samsun)                   Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 3. Fatih Üniversitesi (İstanbul)                                İstanbul Üniversitesi
 4. Gediz Üniversitesi (İzmir)                                   İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
 5. İpek Üniversitesi (Ankara)                                  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 6. İzmir Üniversitesi (İzmir)                                    Dokuz Eylül Üniversitesi
 7. Melikşah Üniversitesi (Kayseri)                         Erciyes Üniversitesi
 8. Mevlana Üniversitesi (Konya)                            Selçuk Üniversitesi
 9. Murat Hüdavendigar Üniversitesi (İstanbul)      İstanbul Üniversitesi
 10. Selahattin Eyyubi Üniversitesi (Diyarbakır)       Dicle Üniversitesi
 11. Şifa Üniversitesi (İzmir)                                      Ege Üniversitesi
 12. Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul)                 İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 13. Turgut Özal Üniversitesi (Ankara)                      Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 14. Zirve Üniversitesi (Gaziantep)                            Gaziantep Üniversitesi
 15. Kanuni Üniversitesi (Adana)                               Eğitim öğretime başlamadı
Bu yazı toplam 695 defa okunmuştur.
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim