KADIN İSTİHDAMI 8 YILDA YÜZDE 77 ARTTI AMA DAHA ALINACAK ÇOK YOLUMUZ VAR

Bünyesindeki İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) aracılığıyla kadınların eğitime, iş hayatına ve siyasete katılımını teşvik edecek çalışmalar yürüten TÜRKONFED, bu yılsonunda üçüncüsünü yayımlayacağı İş Dünyasında Kadın Raporu’nun ilk faz sonuçlarını açıkladı. Türkiye’de kadın istihdamının2007-2015yılları arasındaki gelişiminin incelendiği rapor; kadının iş gücüne katılımı konusunda uygulanacak politikalara da ışık tutmayı amaçlıyor.

Rapora göre Türkiye,2007-2015yılları arasında düzenli ücretli işlerde, 2 milyon 160 bin kadına net iş sağlayarak “Kadın İstihdamını En Fazla Artıran Ülkeler” sıralamasında 63 ülke içinde yüzde 77’lik oranla birinci sırada yer aldı. Diğer yandan, kadınların iş gücüne katılımında en önemli belirleyici olan eğitim ve okullaşma oranlarında son sekiz yılda önemli bir artış olduğu; yükseköğretimde 2007 yılında kız çocuklarında yüzde 18,7 olan okullaşma oranının 2015 yılında yüzde 41,1 seviyesine ulaştığı belirtildi. 2015 yılı itibariyle üniversite mezunu kadınlarda iş gücüne katılım oranı ise yüzde 71,6 olarak tespit edildi.

Türkiye’de yüzde 32 seviyelerinde olan kadının iş gücüne katılım oranını yüzde 50’ler seviyesine çıkartabilmek için alınacak daha çok yol olduğunu ifade eden TÜRKONFED İDK Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, “Raporun ilk faz sonuçları, ülkemizde kadın istihdamı konusunda önemli aşamalar kaydettiğimizi ortaya koysa da hem istihdam hem de iş gücüne katılımda hala gelişmiş ülkelere oranla çok düşük rakamlarda kaldığımızı göstermektedir. Bu noktada hükümetten kadın istihdamının artmasını sağlayacak Bakım Sigortası’nın hayata geçirilmesi konusunda gerekli düzenlemeleri yapmasını bekliyoruz” dedi.

Bünyesindeki 31 kadın derneği ile Türkiye’nin en büyük örgütlü kadın gücü olanTürk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), bu yılsonundaüçüncüsünüyayımlamayı planladığıİş Dünyasında Kadın Raporu’nun ilk faz sonuçlarını8 Mart Dünya Kadınlar Günüöncesinde yayımladı.Prof. Dr. Oğuz KaradenizveProf. Dr. Hakkı Hakan Yılmaztarafından hazırlanan 3. İş Dünyasında Kadın Raporu’nun çıktıları yılsonuna kadar TÜRKONFED tarafından dört faz olarak kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecek. Raporun her fazında Türkiye’de kadınların iş hayatına katılımından sosyal hayattaki etkinliklerine kadar farklı konularda aldığı aşamalar ve gelişmeler değerlendirilirken, 31 kadın derneğinin cinsiyet eşitliği temelinde politika önerileri de iletilecek. Türkiye’de 2007’den 2015’e kadınların iş gücüne katılım oranlarının incelendiği rapor, kadın istihdamının artırılmasına yönelik politika önerileri ile dikkat çekiyor.

TÜRKİYE’DE KADIN İSTİHDAM ORANI HALEN AB HEDEFLERİNİN ALTINDA

Raporun ilk faz sonuçlarına göre, Türkiye ekonomisi2007-2015yılları arasında düzenli ücretli sınıfında 5 milyon 325 bin kişi için iş yarattı ve bu işlerin yaklaşık yüzde 40’ında kadınlar çalıştı. Diğer yandan Türkiye, 2007 ile 2015 yılları arasında düzenli ücretli işlerde 2 milyon 160 bin kadına net iş sağlayarak 63 ülke içinde “Kadın İstihdamını En Fazla Artıran Ülkeler” sıralamasında da yüzde 77 gibi bir oranla birinci sırada yer aldı. Yaşanan olumlu gelişmeler ile Türkiye’de kadın istihdam oranının arttığını ancak bu oranın halen AB hedeflerinin oldukça altında olduğunu ortaya koyan rapor; 2015 yılına gelindiğinde yaklaşık 20 milyon kadının başta ev işleri olmak üzere hala çeşitli gerekçelerle iş gücüne dâhil olmadığına dikkat çekiyor.

KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMINDA EN ÖNEMLİ BELİRLEYİCİ EĞİTİM

Eğitim seviyesinin yükselmesi kadınların iş gücüne katılım oranını arttırmada en önemli faktör olma özelliği taşıyor. Raporun ilk faz sonuçlarına göre, yükseköğretimde 2007 yılında kız çocuklarında yüzde 18,7 olan okullaşma oranının 2015 yılında yüzde 41,1 seviyesine ulaştığı belirtildi. 2015 yılı itibariyle lise mezunu kadınlarda iş gücüne katılım oranı yüzde 32,7 iken, söz konusu oran meslek lisesi mezunlarda yüzde 40,8’e, üniversite mezunu kadınlarda yüzde 71,6’ya yükseliyor. Ülkemizde2007-2015döneminde okullaşma oranlarında gözlemlenen belirgin artışta kız çocuklarının geçmiş yılların aksine ilk defa özellikle yükseköğretimde erkeklerin önüne geçmesinin önemli etkisi olduğunun belirtildiği raporda, bu gelişmenin eğitim kalitesi ve temel amaç olan toplam faktör verimliliğindeki iyileşme ile birlikte ele alınması gerekliliğinin de altı çizildi.

EN YÜKSEK SİGORTALI KADIN ÇALIŞAN ARTIŞI DOĞU VE GÜNEY DOĞU’DA

Rapora göre Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde uygulanan istihdam teşvikleri, İŞKUR tarafından toplum yararına yürütülen işbaşı eğitim programları gibi aktif işgücü piyasası politikaları ile kadınlara yönelik sosyal sigorta prim indirimleri ve doğum borçlanması gibi uygulamaların olumlu etkisi görüldü. Bu sayede 2007’den bugüne kadın sigortalı çalışan sayısını yüzde olarak en fazla artıran ilk 5 il sırasıyla Kilis, Bingöl, Şanlıurfa ve Şırnak oldu.

KADIN YÖNETİCİ SAYISINDA GERİLEME YAŞANDI

Türkiye’de işveren kadınların toplam işverenlere oranı 2007 yılında yüzde 6,2 iken 2015 yılında bu oran yüzde 1,8’lik artışla yüzde 8’e ulaştı. Bu oran, Avrupa’da pek çok ülkenin yakaladığı yüzde 25’lik oranın oldukça altında kalıyor. Kadın istihdamındaki artışa karşılık orta ve üst düzey kadın yönetici sayısının yeterince artmadığı hatta oransal olarak düştüğü ise dikkat çeken diğer bir unsur oldu. Toplam istihdam içinde 2007 yılında kadınların yüzde 18’i orta veya üst düzet yönetici iken, 2015 yılında söz konusu oranın yüzde 14’e kadar gerilediği görüldü. Bu durumun da genç kadınların iş gücüne katılmalarından dolayı kadın yönetici sayısının toplamdaki payının azalmasından kaynaklandığı tespiti yapılıyor.

“KADIN İSTİHDAMINDA ARTIŞ, KÜRESEL REKABETTE ŞARTTIR”

“Kadın Güçlenirse, Toplum Güçlenir” felsefesiyle kadının iş dünyasına katılımı konusunda aktif çalışmalar yürüttüklerini belirtenTÜRKONFED İDK Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık,Kadınların iş hayatına katılımının, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi.Prof. Dr. Açıkşöyle devam etti: “Türkiye’de kadınların iş gücüne katılımı yüzde 32’lerde gerçekleşmesine rağmen, küresel ölçekte bu oranın yüzde 50 ve üzerinde olduğu düşünüldüğünde halen kat etmemiz gereken çok yol olduğu görülmektedir. Her 10 girişimciden sadece birinin kadın olduğu ülkemizde, eğitim başta olmak üzere, düşük ücret ve çocuk bakım hizmetleri ile ilgili yetersizlikler kadınların iş gücüne katılımını olumsuz etkileyen faktörlerin başında yer alıyor. Uluslararası araştırmalar, 2025’e kadar kadınların eşit katılımının sağlandığı en iyi senaryoda küresel düzeyde toplam GSYH’de yüzde 11’lik, yani 12 trilyon dolarlık bir artış öngörüyor. Kadınların ekonomik ve toplumsal hayata katılımının önündeki engellerin ortadan kaldırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ile kadın istihdamında yaratılacak olan artış, Türkiye’nin küresel rekabette de önünü açacaktır. DolayısıylaTÜRKONFEDolarak kadınların iş gücüne katılımı şart diyoruz. Kadın güçlenirse, toplum güçlenir ana temasıyla 2017 yılında da cinsiyet eşitliği başta olmak üzere kadınların iş hayatına katılımının artırılmasına yönelik 31 kadın derneğimizle kadın istihdamına yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

“BAKIM SİGORTASI’NIN HAYATA GEÇİRİLMESİ GEREKİYOR”

TÜRKONFED’in2007-2014yıllarında yayınladığı iki İş Dünyasında Kadın raporunda yer alan önerilerin birçoğunun hayata geçtiğini ifade edenProf. Dr. Açık, “Kadınların niteliksel gelişiminin artırılması ve kadın emeğine vasıf kazandırılmasına yönelik İŞKUR’un aktif iş gücü piyasası programları, kadın istihdamına yönelik sosyal sigorta prim indirimleri ve doğum borçlanması gibi konulardaTÜRKONFEDolarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz politika önerilerimiz hayata geçirildi. Söz konusu uygulamalardan 1 milyonu aşkın kadının yararlandığı ve iş gücü piyasasına girdiği tahmin ediliyor” dedi.

Bu olumlu gelişmeler ile birlikte kadın istihdamının artmasını sağlayacakBakım Sigortası’nın hayata geçirilmesinin de son derece önemli olduğunu hatırlatanProf. Dr. Açık, şöyle devam etti: “Kreşlerin yaygınlaştırılması, aile ödenekleri ve bakım sigortalarının kurulması konularında hepimize önemli görevler düşüyor. Kadınların kayıtlı çalışmaları için kamu altyapısının geliştirilmesi, en başta daBakım Sigortası’nın hayata geçirilmesi gerekiyor. Çocuk ve yaşlı bakımının, kamu ve özel sektörün işbirliğinde gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden ‘Bakım Sigortası’ bu açıdan kritik bir öneme sahiptir. Kadın istihdamını artırmaya yönelik başta kreş ve eğitim/mesleki eğitim desteği olmak üzere, programlanan hedeflerin gelir vergisi gibi vergisel düzenlemeler ile de desteklenerek hayata geçirilebileceği unutulmamalı.TÜRKONFED İDK Komisyonuolarak; kadın derneklerimizin katkısı ile ülkemizde kadınların yaşadıkları sorunların çözümü için oluşturduğumuz politika önerilerinin acilen hayata geçirilmesi için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”

TÜRKONFED Hakkında: Çatısı altında 25 federasyon ve 190 dernek üzerinden 24 bin 100 iş insanı ve 40 bine yakın şirket yer alan TÜRKONFED, üye tabanı ile toplam (enerji dışı) dış ticaretin yüzde 83'ünü, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın yaklaşık yüzde 55’ini sağlamaktadır. İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve İç Anadolu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Orta Anadolu, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney Ege, Doğu Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Güney Marmara, Çukurova, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Zafer, Doğu, Serhat, Dicle ve Fırat Sanayici ve İşadamları Federasyonu’nun yanı sıra Sektörel Dernekler Federasyonu, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu da TÜRKONFED üyeleridir. TÜRKONFED, Avrupalı KOBİ’lerin çatı örgütü olan ve 12 milyon firma ve 55 milyon çalışanı temsil eden Avrupa Esnaf, Sanatkâr ve KOBİ Birliği (UEAPME) üyesidir.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Hatice Kasapoğlu - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz


Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi

Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.