Kamuda eğitim talebi ve katılma süreci

Günümüz teknolojilerindeki anlık ve hızlı değişimlerle beraber kişiler ve kurumlar da bu değişimlere ayak uydurmak zorunda kalmıştır.Teknolojide yaşanan değişimler,kişilerin sahip olduklarıbilgi ve becerilerinin artması,çeşitlenmesi ve nitelikli hale gelmesini gerektirmektedir. Kişilerin önceden aldıkları eğitimler, sahip oldukları bilgi ve beceriler, görevli oldukları pozisyonlarda kendilerine yetmeyecek duruma gelmiştir.

Kamu ’da birincil öncelik hizmet üretmektir. Kamu kurum ve kuruluşları ise bu öncelikli görevini yerine getirmek için insan gücünüen verimli şekilde kullanmalı, hizmet sunma aracı olarak kullandıkları çalışanlarının;sürekli değişen mevzuatı, tüm yenilikleri zamanında ve anında takip edebilmeleri için hizmetiçi eğitimden geçirmeleri gerekmektedir.

Eğitimde başarı, büyük ölçüde, seçilecek ve izlenecek eğitim yöntemine bağlıdır. Her amaç için ihtiyaçlara göre belirlenmiş ayrı bir eğitim yöntemi uygulanmalıdır.Hizmetiçi eğitim; iş başında ve iş dışında olmak üzere iki farklı yöntemle uygulanmaktadır.Bu yazıda, bir iş dışında hizmetiçi eğitim yöntemi olan seminerlere katılma incelenecektir.

A. EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ

Kurumlarda çalışanlar için ilgili görevin gerektirdiği nitelikler bellidir. Göreve atanan ve/veya hali hazırda çalışmaya devam eden personelin sahip olduğu nitelikler saptanarak, görev-yetki-sorumlulukları çevresinde kazandırılması gereken nitelikler belirlenir.Bilgide ve uygulamada eksik olduğu, mevzuatta yapılan değişikliklere hâkim olmadığı konular tespit edilerek, kurum çalışanlarına yönelik bir eğitim ihtiyaç analizi yapılır.İhtiyaç analizleri; anket çalışmaları, bireysel başvurular ve gözlem yoluyla yapılabileceği gibi çeşitli program ve yazılımlarbu ihtiyaç analizlerini, eğitim alacak personeli, hangi konularda eğitim alması gerektiğini, personelin daha önce almış olduğu eğitimleri dijital ortamda hazırlayarak, saklayarak ve zamanında takip edilmesini sağlayarak hem zamandan hem de insan gücünden tasarruf etmeyi de mümkün kılmaktadır.

B. SEMİNERE KATILIMDA UYGULANACAK İŞLEMLER

Seminer, belli alanda çalışan ama o alanda ortaya çıkan güncellikler ve uygulamadaki değişiklikler hakkında bilgi edinmek isteyen personel için düzenlenen kısa süreli eğitimlerdir.İş dışında hizmetiçi eğitim yöntemi olan seminerlerde teorik bilgilerin yanında uygulamaya da yer verilmektedir.

I. Eğitim Öncesi

Eğitim ihtiyaçlarının ve eğitim alacak personellerin belirlenmesinden sonra, bu personeller için en uygun zaman aralığı belirlenir ve öngörülen zaman aralıkları için;

Konunun esası ile ilgili olarak; 5393 sayılı Belediye Kanununun 6. maddesinin (b) fıkrasında, belediye personeline ve meclis üyelerine ait eğitim harcamalarının belediye giderleri arasında sayıldığı görülmektedir. Seminerlere katılan personele görev onayı olması ve ödenek olması kaydıyla 6245 sayılı Kanunun 14 ve 37. maddelerine göre geçici görev yolluğu ödenmesi gerekmektedir.

Eğitim Hizmeti Giderinin Önceden Ödenmesi:

Seminere katılım yapacak kurum personelinden, eğitim seminerini düzenleyen dernek ve vakıfların; otel, konaklama ve diğer ödemeleriniorganizasyon öncesinde peşin yapmaları nedeniyle kurumdan önceden ödeme yapılması istenmektedir.Ancak Kamu ‘da mal veya hizmet alınmadan önce, ödeme yapılması kural olarak mümkün değildir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 35'inci maddesinde yer alan, “…ilgili kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans vermek veya kredi açılmak suretiyle ön ödeme yapılabilir” ifadesiyle istisna olarak ön ödemenin hangi durumlarda yapılabileceği açıklanmıştır. Bu nedenle hizmetin alınacağı kuruluşa, hizmet ifasından önce harcama yetkilisinden onay almak suretiyle ön ödeme yapılabilmekte ve yine kuruluştan alınacak fatura ile de avans hesabı kapatılmaktadır.

Ödeme ile ilgili bir diğer husus ise; 5018 sayılı Kanunun 33. maddesine dayanılarak hazırlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin “Kurs ve toplantılara katılma giderleri” başlıklı 28. maddesinde, bu giderlerin ödenmesi için ödeme emri belgelerine bağlanacak belgeler arasında, Bakanlıktan alınacak izin yazısı sayılmamaktadır. Sayıştay temyiz kurulu tarafından 12.11.2013 tarih ve 37890 karar numarası ile de Bakanlık onayının seminerlere katılmada ve ödemesinin yapılmasında lüzum görülen belgeler arasında olmadığı belirtilmiştir.

II. Eğitim Sonrası

Seminere katılanlar, seminer süresi boyunca idari görevli sayıldıklarından dolayı görevlerine gelir gibi seminer salonlarında bulunmalıdırlar. Seminere katılmadıkları takdirde göreve katılmamış sayılacaklardır.Eğitim seminerinin tamamlanmasının ardından, faturanın muhasebeye teslim edilmesiyle, avans hesaptan yapılan harcama kapatılır. Semineri düzenleyen kuruluş tarafından eğitime katılan personele verilen “Eğitim Katılım Sertifikası” insan kaynaklarına ilgili personelin özlük dosyasına koyulmak üzere teslim edilir.

C. EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SONUÇ

Eğitimin son evresi, eğitimin amaçlarına erişip erişmediğini gösteren değerlendirme aşamasıdır. Hizmet içi eğitim, kamu hizmetinin yerine getirilmesinde etkili ve önemli bir faktör olduğu için, kamu hizmetini eğitimle geliştirme amacını güden her ciddi teşebbüsün sonucu ölçülmeli ve değerlendirilmelidir.

Eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi nicel olarak tanımlanamadığı için matematiksel ölçüm mümkün olmamaktadır. Bununla birlikte hizmet içi eğitimin faydaları uzun vadede görülmekte ve sonuçları sadece katılımcılarla sınırlı kalmayıp eğitimin çoğaltıcı etkisi nedeniyle başkalarını da etkilemektedir.

Yeme, içme, konaklama, eğitim vb. hususların bir arada sunulduğu eğitim seminerlerinde katılımcıların eğitim konusu dışında, diğer kurumlardan gelen ve aynı görevde olan kişilerle tanışma, kendilerinin ya da kurumunun yaptığı uygulamaları karşılaştırma olanakları da olmaktadır. Seminerlere katılım gösteren personelde bilgilerin güncellenmesinin yanı sıra sosyalleşme ve motivasyonun artmış olması beklenen sonuçlar arasındadır.

BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma DerneğiProje Geliştirme Uzmanı

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar İmren Kaya - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.