Yüce Türk Milletim UNUTMA! "#HAYIRCI Vatancı! #EVETÇİ Amerikancı!’’

Yüce Türk Milletim UNUTMA! "#HAYIRCI Vatancı! #EVETÇİ Amerikancı!’’

Bir tarafta ‘’Anayasa değişikliği-Başkanlık’’ katil AMERİKA’ nın, AB’nin ihtiyacıdır-isteğidir-emridir-düğmeye basılmıştır ve bu bir bölünme-parçalanmadır, ‘’SEVR’’dir.

Yüce Türk Milletim UNUTMA! "#HAYIRCI Vatancı! #EVETÇİ Amerikancı!’’

Heyy! Yüce Türk Milletim izin vermeyelim ‘’Hayır-Hayır-Hayır Diyelim’’ diye her koldan canla-başla haykıran-koşuşturan…

Bunun bir yok oluşa doğru giden süreç olduğunun bilincinde olup gücü neye yetiyorsa, kendisinde büyük bir sorumluluk hissedip mücadele edenler; kutsal vatanımız parçalanmasın diye kendini parçalayanlar, doğru-kutsal yolda olduklarını bilip ve gerekirse kahramanca şehitlik, gazilik yüce mertebesine kavuşmak için gözünü bile kırpmayacak olanlar; kahramanca şehit-gazi olanlar, zulüm görenler, hapis yatanlar, bedel ödeyenler; oy verdiği parti-vekil eğer ‘’EVETÇİ’’ ise gidip ortalığı ayağa kaldıranlar, oy verdiği vekilini telefon-Eposta trafiğine boğup hesap soranlar; partisinden istifa eden yiğit yürekli asil yurttaşlarımız-vekillerimiz-başkanlarımız ve bu yüzden maddi manevi kazançları azalan-yok olan, belki işsiz-aç kalanlarımız var! (bunlar birinci gurubumuz)

Devamında İkinci Gurubumuzu Keşfedeceğiz:

*Meclisteki konuşmaları, tartışmaları, kavgaları büyük bir ciddiyetle üzülerek izleyenler;

*Değişikliğin bize neler kaybettireceğinin bilincinde olanlar, ‘’değişsin bize bir şey olmaz’’ diye sessiz kalanlar;

*Toplumdaki ayrışmayı görmeyenler, ülkenin kaderini değiştirecek bu girişimin tarafı olmayı siyasi partiye bağlayanlar;

*Egemenliğin bizden alınmasının, rejim değişikliğinin, tek adam anayasasının getirilmek istendiğinin hala farkında olmayanlar;

*Anayasamıza sahip çıkmak için yapılan çalışmaları, parti çalışması gibi görüp içeriğini görmek istemeyenler;

*Mecliste neler oluyor diye sormayanlar, araştırmayanlar, okumayanlar, paylaşmayanlar, kararsızlar, umutsuzlar;

*Aslında ne kadar çok bölündüğümüzün farkında olmayanlar;

*Atatürk ‘’Bağımsızlık benim karakterimdir’’ derken, milletle birlikte bağımsız Türkiye’nin temellerini atmışken, ‘’ülke olarak daha ileriye gitmek yerine neden bağımsızlığımızdan vazgeçelim’’ diye sormayanlar;

*Birileri nasılsa mücadele ediyor, kim kazanırsa orada olurum diye kendini saklayanlar;

*Korkanlar, ürkenler, çocuğunun, sevdiklerinin geleceğinden endişe edip ne yapabilirim ki diye cesaret edemeyenler;

*Cumhuriyetle birlikte bizim olan ne varsa satıldı, haberi olmayanlar;

*Emperyalistlere elimizi verdik, kolumuzu kaptırdık, özgürlüğümüzü istiyorlar, uyanalım;

*Atatürk’ün bıraktığı Cumhuriyet’i hiç yıkılmaz sanıp, devrimlerini yarım bırakanlar;

Birlik olalım!..

*Ülkemiz için, çalışmak, üretmek yerine tüketen bir topluma dönüştüğümüzün farkına varıp önce vatan diye haykıralım;

Bölünüyoruz, birlik olmamızı, ulus olmamızı istemeyenlere yem oluyoruz!..

Kendisine bilinçli bir yaşam seçmeyen/istemeyen, düşünmeyen, kitap okumayan, sorgulamayan, araştırmayan, akıldan bilimden yoksun, destansı tarihini bilmeyen, sonsuz ve sınırsız biat eden;

‘’Vatan-Bayrak-Millet-Şehit-Gazi’’ nedir bilmeyen/bilmek istemeyen kendisine bir şekilde bu bilinç işlenmemiş/ilmek ilmek işlenmesi engellenmiş olanlar (bununda ilk sorumluları başta kanlı-emperyalizmin satın aldığı hükümetler-siyasilerdir!)

*İkinci gurup böyle olunca mutluluktan bayram edip, ıslık ıslığa halay çekenler var. Çünkü bunları;

A)Dinci-Cemaatçi-Tarikatçı-Gerici (Allah ile aldatanlar) ayrı bir tencerede kendine has tarifle pişirip lanetli açlığını gidermekte!

B)Bölücü ayrı tencerede yine kendilerine has tarifle pişirip lanetli açlığını gidermekte!

C)Emperyalistler ise A ve B’ye sonsuz maddi-manevi-lojistik destek çıkarak her iki tencerenin pişirdiğini harman edip kendi kazanına atıp kendine apayrı egzotik lezzetler çıkarmaktadır!

D)Bir değişik canlı türü de D’dir. A-B-C’nin birisi, ikisi ya da hepsiyle işbirlikçilik/uşaklık ilişkisi içinde olanlardır! Bu tür, güce-paraya tapar. Onun için her şeyin hatta kendisinin bile bir parasal değeri vardır! Gücün-paranın satın alamayacağı hiçbir şey yoktur.

Sonuç:

İkinci grup vatanına hiçbir faydası olmayan ve hiçbir faydası olmadığı gibi düşmana yem olan-düşmanın silahına mermi ya da direk silahı olan guruptur.

Biz birinci gurup olarak ne yapmalıyız da bu ikinci gruptan helal süt emmiş kandırılmış olanları vatan cephesine çekmeli-bilinçlendirmeli ve sonuç olarak birlik beraberlik içinde ülkemizin üzerine çöken bu kara bulutları yok edebilmeliyiz?

Yok edemezsek birinci gurupta-ikinci gurupta yani hepimiz yok olacağız bunu çok iyi bilmeliyiz!

ATATÜRK ilke ve devrimlerini iyi bileceğiz, araştırmacı, sorgulayıcı, akılcı, bilimciolmayı elden bırakmayacağız. Örgütlü bir millet olacağız. Kutsal vatanımız için konu-komşu-eş-dost, evimizde, apartmanımızda, sokağımızda, köyümüzde, kasabamızda, ilçemizde, şehrimizde tek tek, kapı kapıdolaşacak, gerçekleri görmelerini sağlayacağız! Her yerde yeri geldiğinde öğreten yeri geldiğinde öğrenen bir ATATÜRKÇÜ olacağız!

‘’Örgütlü Millet İle Geberir;

Örgütsüz Millet İle Yeşerir;

İLLET!’’

Vatan mücadelemizde kendimize en yakın gördüğümüz bir siyasi parti içine girecek ve yine demokratik kitle örgütlerinde de yer alıp oralarda mücadelemize son hızda devam edeceğiz.

Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Ülkemizde %100 beğenip-sevebileceğimiz bir siyasi parti, demokratik kitle örgütü bulamayabiliriz. Kendimizde dört dörtlük değiliz. %100’ü kendi çekirdek-büyük ailemizde de bulamayız! Bizler %100’e en yakın olanına gidip orada mücadele edeceğiz. Hem gittiğimiz yerin %100’e çıkmasına katkıda bulunacak hem de bu sayede vatanımızı yüceltmiş olacağız.

Şunu da aklımızdan hiç çıkartmayacağız:

‘’Biat etmeyeceğiz ne olursa olsun ilk önce partim-örgütüm değil vatanım diyeceğiz ’’

Ve yine unutmayalım, A-B-C-D’nin en büyük korkusu;

*Bizlerin siyasette ve demokratik kitle örgütlerinde vatan için ‘’ATATÜRKÇÜ-AKILCI-BİLİMCİ’’ mücadele veriyor olmamızdır!

Bugün TBMM’de iki cephe vardır. Bu cepheleri yüce Türk Milleti çok iyi tanımaktadır. KURTULUŞ’ un önsözü bir savunma destanımız ‘’ÇANAKKALE’de ve bir varoluş destanımız olan KURTULUŞ’ ta yine bugün gibi karşılaşmıştık. Değişime uğramış tarafına pek rastlayamazsınız, her şey aynı!

Yüce Türk Milletim UNUTMA! "#HAYIRCI Vatancı! #EVETÇİ Amerikancı!’’

Başta TBMM ve tüm vatanımızdaki;

‘’EVETÇİ’’ canlıları incelediğimizde bunların çoğunluğunun soyunun hep karşı cepheden geldiğini, yani A-B-C-D’den geldiğini;

Basit bir araştırma ile güvenilir kaynaklardan görebiliriz!

Örnek olarak:

_Genelde geçmişleri bulanıktır/ karanlıktır/silinmiştir, 150’liklere, vatan hainliklerine dayanır!

_Geçmişte dürüst ve namusluca yaptıkları bir ‘’vatan-bayrak-millet hizmeti-sevgisi-eseri-başarısı’’ yoktur!

_Soylarından istisnalar hariç şehit-gazi-asker vb. kahraman çıkmaz!

_ Allah ile aldatırlar!

‘’HAYIRCI’’ olanların çoğunluğunun soyları ise birinci gurubumuz olan hep yüce Türk Milleti cephesinden geldiğini açıkça belgeli-kanıtlı görebileceksiniz.

Bir Canlı! ''EVETÇİ''

Hak, adalet nedir hiç düşünmez ona buna hiç benzemez

Menfaati nerede, bir onu bilir başka da bir şey bilmez

Güçlü olsun da gerisi çok mühim değil, hiç dinlemez

Ezer haklıyı sabahtan akşama dur durak bilmez

Güçlünün kıçındaki canlıdır o, nesli hiç tükenmez

(☆

Allah, Kur’an denildiğinde atlar öne kimse onu geçemez

Allah’a değil güce tapmıştır hâlbuki, cennete hiç giremez

Doğru haktır elbette bilir ama bu onun hiç işine gelmez

Kardeşi olsa haklı, değilse güçlü, yağmurlu günde su vermez

Güçlünün kıçındaki canlıdır o, nesli hiç tükenmez

(☆

Vatan, millet boş işlerdir onun için, cebe girmeyene önem vermez

Elinden gelse vatanı, milleti cebine sokar hiç kimseye söylemez

Oyunu en menfaati olabileceğine verir şehit, gazisini düşünmez

Ona göre vatan, millet, bayrak karın mı doyurur bu konuları hiç sevmez

Güçlünün kıçındaki canlıdır o, nesli hiç tükenmez

(☆

Onur ne arar, şerefse izindedir hep, ortalıkta hiç gözükmez

Babasını görse yoksa menfaati, selam bile vermez

Gözleri fıldır fıldır döner ama haklıyı görse de görmez

Tek değeri vardır o da güç, bir kârı yoksa haklıyı hiç sevemez

Güçlünün kıçındaki canlıdır o, nesli hiç tükenmez

(☆

Kurtul bu canlıdan, bu haklı insanın, yüzünü güldürmez

Gerekirse bir köpek al, hiç olmazsa yediği kaba işemez

Beklentisi olmasa, Müslüman olmaz camiye bile girmez

Hak, adalet olmadıkça bu varlık suçunu hiç bilmez

Güçlünün kıçındaki canlıdır o, nesli hiç tükenmez

________________________________________

ATATÜRK Köşem-1)

(☆ - Vatani-Karanlığı Parçalayan, Türk-Atatürk-Cumhuriyet Çınarlarımız: - ☆)

Yüce Türk Milletimiz, vatanımız için, adını ‘’ZÜMRÜT’’ koyduğum bir kitabı almanızı tavsiye edeceğiz!

Bitmeyen Oyun Türkiye'yi Bekleyen Tehlikeler (Metin AYDOĞAN-Ağustos-1999)

‘’Bir kitap okudum hayatım değişti’’ diyenler aslında hiç haksız değiller.

Bir kitap hem hayatınızı olumlu değiştirebilir hem hayatınızı köreltebilir hem de onu okuduktan sonra devamını okumak için sizi sürükleyebilir.

İşte bu kitabı okuduğunuzda, her bölümde gözlerinizi kapatıp öylece kalıyorsunuz. Aklınızda deli sorular, vicdanınızda çarpışmalar, ‘keşkeler’, ‘iyi ki’ ler içinde yeniden kitaba dönüyorsunuz.

Bildiğiniz tüm ezberler bozuluyor. Yeniden okumak istiyorsunuz. Bir tek renk, yetmiyor işaretlemek için rengarenk yapıyorsunuz her sayfayı. Çok az kitap bunu hissettirir okuruna. Bu kitabı okuduğunuzda arkasından gelen kitapları okumak için heyecanlanıyorsunuz. Okudukça bir deryada, geçmişin ve bu günün içinde debelenirken bir anda ‘’Ne Yapmalı’’ diye size cevap veriyor. Okumakta geç kaldığım için hep üzüldüğüm bu kitabın bende bıraktığı etkiler bunlar.

Bakın, değerli aydınımız Attila İlhan bu kitap için neler söylemiş ;

‘’Metin Aydoğan’ın ‘’Bitmeyen Oyun Türkiye'yi Bekleyen Tehlikeler’’i okuduğum sırada tadına doyamadığım satırlar, hem beni tekrar o ürpertici heyecana sürükledi, hem de Türkiye’yi yıllardır yönettiğini zanneden politikacı kısmının zavallılığını, bir kere daha düşündürdü; dikkatle okuyup, devlet nasıl yönetilirmiş, bir daha düşünsünler... Sizi bilmem ama ben hayatım boyunca şu okuduğumdan daha güzel bir şiir okumadım; heyecanlanırsam, haksız mıyım?

________________________________________

ATATÜRK Köşem-2)

(☆ - NUH’un BOZKURT’u ‘’Vatan-Bayrak-Millet’’ Öğütlüyor: - ☆)

Yüce Türk Milleti;

Tarihte, yaratıcının değil yaratılanın kulu olmayı hiçbir zaman kabullenemedi. (KUR’AN-İSLAM’ da yalnızca yaratıcının kulu olmamızı emreder) Üstüne birde kabullenemediği bu insan, düşmana bir tokat bile atmadan onunla işbirliği yapıp;

‘’Anadolu’daki Türk egemenliğinin canice-adice-kalleşçe-haince öldürülüp yok edilmesi anlamına gelen ‘SEVR-KEFENİ’ nigiydirmeye kalkınca!’’

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Diye kükreyen yüce Türk Milleti,helal süt emmiş çocuğu-genci-yaşlısı-kadını-erkeği ile bir oldu, iri oldu, diri oldu, birlik-dirlik-beraberlik içinde ‘’Kurtarıcı NUH,Mustafa Kemal’e sarılıp,Kuvayı Milliye oldular.’’ İç-dış yedi düveli, dünyadaki kanlı-yok edici emperyalizmi dünyada ilk defa inlete inlete, çivi gibi çaka çaka, diz çöktürdüler!

Ve tüm dünyadaki mazlum milletlere en büyük ışık olurken bizlere de bugünkü olabileceğinin en yüksek yüceliğine sahip, güneş gibi aydınlık, her karışı kahraman şehit-gazi kanlarıyla sulanarak-kutsanarak yeşertilmiş bir kutsal ‘’Vatan-Bayrak-Millet’’ emanet bıraktılar!

Yine bugün ATATÜRK ve yüce Türk Milleti’nin diz çöktürdüğü kanlı-emperyalizm, unutamadığı-kin ve nefretle-lanetle-irin akıta akıta beslediği o günkü öcünü almak istiyor;

Bunun için bir zaman makinası yapmış ve bizleri yarım asırdır uğraşa uğraşa 1920’ye tekrar götürmeye çalışmış ve başarılı da olmuştur! O tarihte ne neyse,tüm şartları-kişileri-olayları aynı hale getirmiştir!

‘’Ama Katil ‘AMERİKA’nın-‘AB’nin ’EVETÇİLERİN’ ve ‘İç-Dış Yedi Düvelin’ bilmediği bir şey var!!!’’

Unutmayınız! 1920’de karşınızda kim varsa bugünde ve ilelebet karşınızda aynı;

‘’HAYIRCI’’ Kükreyen yüce Türk Milleti var!!!

UYARIYORUZ-UYARIYORUZ!!!

Yine yeniden helal süt emmiş çocuğu-genci-yaşlısı-kadını-erkeği ile bir oluruz, iri oluruz, diri oluruz, birlik-dirlik-beraberlik içinde ‘’Kurtarıcı NUH, Mustafa Kemaller olur, Kuvayı Milliye’ yi kurarız’’

‘’Ve tekrar tekrar inim inim inletir, çivi gibi çakarız!!!’’

________________________________________

Biz Atatürkçülerin Bir Türlü Başaramadığı!

“BEN’ den BİZ Olmak! Birlik Beraberliğini Başarmış” Başkatil Amerika İle Allah İle Aldatan, Bölücü ve Diğer Emperyalist Katillerin;

Kutsal Vatanımızda Oluşturdukları Kanseri ve Bu Kanserin Son Evresinde Olduğunu Fark Eden;

KURTARICIMIZ, Vatan, Millet, Devlet, Cumhuriyet KURUCUMUZ (☆ - ATATÜRK - )’ün Askeri, Yüce TÜRK Milleti’nin bir ferdi;

Ebru Oğuzhan YETER-{Cumhuriyet Kadını}

Hasan Kemal DURGUT-{Kocatepe Adam}

Teşekkür:

Bu yazı burada kendi köşemde ilk ve aynı zamanda ortak yazdığımız bir çalışmadır. Bunun için vatani-vesile olan saygıdeğer Ebru Oğuzhan YETER-{Cumhuriyet Kadını} ve olanak tanıyan saygıdeğer İlhan Cantürk (info@haberlerankara.com) beyefendiye teşekkürü bir borç bilirim, saygılarımla…

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Hasan Kemal Durgut - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.