• BIST 102.410
 • Altın 186,636
 • Dolar 4,4877
 • Euro 5,2816
 • Ankara 22 °C
 • İstanbul 23 °C
 • İzmir 28 °C

Tarımsal amaçlı destek türleri ve destek miktarları

Halim Utlu

Türkiye'de her türlü  tarımsal alanda faaliyet gösteren üretici, çiftçi, yetiştirici gibi Bakanlar Kurulu Kararı kapsamına giren tarımsal üretim işi ile uğraşan ve Çiftçi Kayıt Sistemi başta olmak üzere, yaptığı üretime göre Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı üreticilere ödenen veya ödenecek  HayvancılıkDesteklemeleri,Alan Bazlı Destekler ve Diğer Tarımsal Amaçlı Destek miktarları(TL) ve destek türlerinin,bölgelerine kadar kalem kalem tespitini yaparak,kamu oyunun bilgilenmesi gerektiğini düşündük.

Destekler, 3 ana başlıkta toplanıyor
Hayvancılık Desteklemeleri, Alan Bazlı Destekler ve Diğer Tarımsal Amaçlı Destekler olmak üzere, 3 ana başlıkta toplanan tüm desteklerin içeriği,liste halinde aşağıda yer alıyor. Listede alt başlıklarda kalem kalem verilen;

Bakanlar Kurulu Kararı gereği Hayvan Başı Ödeme,Suni Tohumlama,Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği,Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (4) GAP,DAP,DOKAP ve KOP kapsamındaki illerde e-ıslah veri tabanına kayıtlı sığırlarda, (saf sütçü ırklarda doğum tarihi 1.1.2010 ve sonrası hariç olmak üzere) etçi ve kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırlar ve doğan buzağı destekleri (Besilik Materyal Üretim Desteği (baş),Koyun-Keçi Desteği,Tiftik Üretim,Süt Primi,

Arıcılık, Su Ürünleri, Yem Bitkileri destekleri
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (8) Islah Amaçlı Süt Kalitesinin Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılacak analizler için süt içeriğinin tespiti amacıyla Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ illerinde her bir sığır desteği, İpek Böceği, Arıcılık,Su Ürünleri,Yem Bitkileri destekleri,Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (13)  Hayvan Hastalık Tazminatları,Hayvan Başı Ödeme,Aşı Desteği,Hayvan Gen Kaynakları, Çiğ Sütün Değerlendirilmesi,Besilik erkek sığır desteği, 

Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği
Fındık desteği,İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri,Organik Tarım Desteklemeleri, Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği, Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması (ÇATAK) desteği, Yurt İçi Sertifikalı Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanım Desteği, Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği, Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği, Türkiye Tarım Havzaları Üretim Ve Destekleme Modeli Fark Ödemesi Destekleri,Biyolojik veya biyoteknik mücadele destekleri şöyle;

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1)  Hayvan Başı Ödeme

Birime Destek

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır

225 TL/baş

Etçi ırklar anaç sığır

350 TL/baş

Anaç manda

400 TL/baş

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave

70 TL/baş

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (2) Suni Tohumlama

Birime Destek

Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı

75 TL/baş

Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağı ilave

35 TL/baş

Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından doğan buzağı ilave

75 TL/baş

Malak Desteği

 

150 TL/Baş

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (3) Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği

 300 Küçükbaş ve üzeri (koyun-keçi) anaç hayvan varlığına sahip  Sürü yöneticisi istihdamı desteği 5000 TL/İşletme olarak 2016 yılı bütçesinden ödenir.​

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (4) GAP,DAP,DOKAP ve KOP kapsamındaki illerde e-ıslah veri tabanına kayıtlı sığırlarda, (saf sütçü ırklarda doğum tarihi 1.1.2010 ve sonrası hariç olmak üzere) etçi ve kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağıları ( dişilere brusellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla) için aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır.

Birime Destek

Besilik Materyal Üretim Desteği (baş)

Anaç Sığır

 350TL/baş

Buzağı

 150TL/baş

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (5) Koyun-Keçi Desteği

Birime Destek

Koyun-Keçi

22TL/baş

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (6) Tiftik Üretim

Birime Destek

Tiftik

22 TL/baş

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (7) Süt Primi

Birime Destek

Manda, koyun-keçi sütü

0,2 TL/lt

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (8) Islah Amaçlı süt kalitesinin Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılacak analizler için süt içeriğinin tespiti amacıyla Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ illerinde

Birime Destek

Her bir sığır için

  50Tl/baş

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (9) İpek Böceği

Birime Destek

Tohum (kutu)

40 TL/adet

1. Sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer

30 TL/kg

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (10)  Arıcılık

Birime Destek

Arılı kovan

10 TL/adet

Bombus arısı

60 TL/koloni

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (11) Su Ürünleri

Birime Destek

Alabalık

0,65 TL/kg

Çipura-levrek

0,85 TL/kg

Yeni türler

1 TL/kg

Midye

0,05 Tl/kg

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (12)  Yem Bitkileri

Birime Destek

Yonca (sulu)

50 TL/dekar/yıl

Yonca (kuru)

30 TL/dekar/yıl

Korunga

40 TL/ dekar/yıl

Tek yıllıklar

35 TL/dekar

Silajlık tek yıllıklar

50 TL/dekar

Silajlık mısır (sulu)

75 TL/dekar

Silajlık mısır (kuru)

35 TL/dekar

Yapay çayır-mera

100 TL/dekar

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (13)  Hayvan Hastalık Tazminatları

Birime Destek

 

 

 

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (14) Hayvan Başı Ödeme

Birime Destek

Hastalıktan ari işletmedeki sığır

375 TL/baş

Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave)

50 TL/baş

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (15) Aşı Desteği

Birime Destek

Şap Aşısı  (Büyükbaş)

0,75 TL/baş

Şap Aşısı  (Küçükbaş)

0,50 TL/baş

Brucellosis (Büyükbaş)

1,50 TL/baş

Brucellosis (Küçükbaş)

0,50 TL/baş

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (16) Hayvan Gen Kaynakları

Birime Destek

Büyükbaş Koruma

550 TL/baş

Küçükbaş Koruma

80 TL/baş

Sığır Pedigrili Koruma

 

800 TL/Baş

Arı Koruma

40 TL/kovan

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü Yavru

 

70 TL/baş

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü Yavru

 

35 TL/baş

Halk Elinde Manda Islahı

 

800 TL/Baş

Damızlığa ayrılan manda yavrusu desteği

 

150 TL/Baş

Damızlık Erkek Materyal (Koç ve Teke) Desteği

200 TL/baş

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (17)  Çiğ Sütün Değerlendirilmesi

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (18) Besilik erkek sığır desteği

Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurtiçinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırları (manda dahil) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere 600 baş'a kadar tam, 600 baş ve üzeri için ise %50 si kadar hayvan başına bakanlıkça belirlenecek miktarlarda ödeme yapılır.

ALAN BAZLI DESTEKLER

FINDIK ÜRETİCİLERİ ALAN BAZLI GELİR DESTEGİ(TL/da)
Fındık Desteği170

 

 

İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri
Meyve- Sebze50 TL/dekar
Örtü Altı150 TL/dekar
Süs Bitkileri, Tıbbı Aromatik Bitkiler100 TL /dekar

 

Organik Tarım Desteklemeleri
Meyve, Sebze70 TL/dekar
Tarla Bitkileri10 TL/dekar
Anaç Sığır, Manda150 TL/baş
Buzağı50 TL/baş
Anaç Koyun, Keçi10 TL/baş
Arılı Kovan5 TL/kovan
Alabalık0,35 TL/kg
Çip​ura, Levrek0,45 TL/kg

 

Mazot Desteği(TL/da)
Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman Emvali Alanları3,30
Hububat, Yem Bitkileri, Baklagiller, Yumru Bitkiler, Sebze ve Meyve Alanları4,85
Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Endüstri Bitkileri Alanları7,90
Gübre Desteği(TL/da)
Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman Emvali Alanları4,75
Hububat, Yem Bitkileri, Baklagiller, Yumru Bitkiler, Sebze ve Meyve Alanları6,60
Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Endüstri Bitkileri Alanları8,25
Toprak Analizi Desteği(TL/da)
Toprak Analizi Desteği2,50
 
DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER

ÇATAK Desteği

ÇEVRE AMAÇLI TARIM ARAZİ. KORUN. (ÇATAK) DESTEGİ(TL/da)
I Kategori30
II Kategori60
III Kategori1

 

Yurt İçi Sertifikalı Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanım Desteği

Yurtiçi Sertifikalı Fidan/Fide Kullanım Desteği(TL/da)(TL/da)
Bahçe TesisiStandartSertifikalı
Bodur Meyve Fidanları ile Bahçe Tesisi150400
Yarı Bodur Meyve Fidanları ile Bahçe Tesisi150350
Aşılı Bağ ve Diğer Meyve Fidanları ile Bahçe Tesisi100280
Aşılama ile Çeşit Değiştirme-250
Zeytinde Yağlık Çeşitler ile Bahçe Tesisi50150
Virüsten Ari Fidanlara İlave Olarak50100
Sertifikalı Çilek Fidesi-350
Antepfıstığı Anacı ile Meyve Bahçesi Tesisi100280
Patates Siğili Görülen Alanlarda Sertifikalı/Standart Fidan Kullanım DesteğiAldığı Desteğe %50 İlaveAldığı Desteğe %50 İlave
Sanayilik/İhracata Yönelik Çeşitlerde İlave Destek-Aldığı Desteğe %50 İlave

 

Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği

Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği(TL/da)
Buğday, Arpa8,50
Tritikale, Yulaf, Çavdar6
Çeltik, Yerfıstığı8
Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek12
Susam, Kanola, Aspir4
Patates40
Soya Fasulyesi20
Yonca10
Korunga, Fiğ, Yem Bezelyesi7

 

Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği

Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği(TL/kg)
Buğday0,10
Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar, Patates0,08
Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek, Aspir, Korunga, Fiğ, Yem Bezelyesi0,50
Çeltik0,25
Soya Fasulyesi0,35
Yerfıstığı0,80
Kanola1,20
Susam0,60
Yonca1,50

​ 

Türkiye Tarım Havzaları Üretim Ve Destekleme Modeli Fark Ödemesi Destekleri

​Desteğe Konu Ürünler(Krş/Kg)​
​Yağlık Ayçiçeği30​
​Kütlü Pamuk (Yurt içinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar)65​
Soya Fasulyesi​50​
​Kanola40​
​Dane Mısır4​
Aspir​45​
​Zeytinyağı70​
​Buğday5​
​Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale5​
​Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek20​
​Çeltik10​
​Çay12​
​Patates Siğili Görülen (Adana, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Ordu ve Trabzon) alanlarda Yağlık Ayçiçeği,Aspir,Kanola ve Soya Üretimi Yapan Çiftçiler​​Aldığı Desteğe %50 İlavetimi Yapan Çiftçiler​
Sözleşmeli Ürün Desteği ​ (TL/da)
​Yağlık Ayçiçeği,Aspir,Kanola ve Soya için İlave Olarak iftçiler​​15
 
Biyolojik veya biyoteknik mücadele DESTEĞİ
 

2015 YILI DESTEK MİKTARLARI

ÜRÜNBİYOLOJİK MÜC. DESTEK MİKTARI (TL/da)BİYOTEKNİK MÜC. DESTEK MİKTARI (TL/da)
Örtüaltı (Domates,Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak)350

110 (Feromon+Tuzak)

60 (Yalnızca Feromon)

Turunçgil3535 (Feromon+Tuzak)
20 (Yalnızca Feromon)
Domates (Açıkta)-

35(Feromon+Tuzak)

20 (Yalnızca Feromon)

Elma-35 (Feromon yayıcısı)
Bağ-35 (Feromon yayıcısı)
Zeytin-20
Kayısı-35
Nar35-

 

tarimsal-amacli-destek-turleri-ve-destek-miktarlari.jpgtarimsal-amacli-destek-turleri-ve-destek-miktarlari-001.jpgtarimsal-amacli-destek-turleri-ve-destek-miktarlari-002.jpg

Bu yazı toplam 1841 defa okunmuştur.
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim